เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร » ข้อมูลพัฒนาบุคลากร รายปีงบประมาณ » ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรประจำปี
 
‹ ย้อนกลับ
 
ทั้งหมด: 20 รายการ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
No ชื่อ รายละเอียด  
1   การประสานความร่วมมือทางวิชาการกับ NYP Singapore (7 ส.ค. 2554 - 9 ส.ค. 2554)
2     (0 0 - 0 0)
3     (0 0 - 0 0)
4 นางอรทัย  สงวนพรรค   (0 0 - 0 0)
5 นางประมวล  ทองตะนุนาม   (0 0 - 0 0)
6 นางประมวล  ทองตะนุนาม ในประเทศ (0 0 - 0 0)
7 นางประมวล  ทองตะนุนาม ในประเทศ (0 0 - 0 0)
8 นางประมวล  ทองตะนุนาม ในประเทศ (0 0 - 0 0)
9 นางประมวล  ทองตะนุนาม ในประเทศ (0 0 - 0 0)
10 นางประมวล  ทองตะนุนาม ในประเทศ (0 0 - 0 0)
หน้า: [1] 2  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
 
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48