เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
 
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 20 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
1 19/54 หุ่นจำลองการทำงานของข้อต่อหัวเข่า 23 ก.ย. 2554 23 ก.ย. 2561 9,500.00
2 20/54 หุ่นจำลองอวัยวะเพศสืบพันธุ์ 23 ก.ย. 2554 23 ก.ย. 2561 32,000.00
3 21/54 หุ่นจำลองอวัยวะสืบพันธ์เพศหญิง 23 ก.ย. 2554 23 ก.ย. 2561 24,000.00
4 14 หุ่น หู ตา คอ จมูก 25 ม.ค. 2555 25 ม.ค. 2562 20,000.00
5 15 ครุภัณฑ์การแพทย์ 25 ม.ค. 2555 25 ม.ค. 2562 20,000.00
6 28 เครื่องซัคชั่น 15 ก.พ. 2555 15 ก.พ. 2562 21,000.00
7 29 เครื่องซัคชั่น 15 ก.พ. 2555 15 ก.พ. 2562 21,000.00
8 30 เครื่องซัคชั่น 15 ก.พ. 2555 15 ก.พ. 2562 21,000.00
9 31 เครื่องซัคชั่น 15 ก.พ. 2555 15 ก.พ. 2562 21,000.00
10 32 เครื่องช่วยหายใจผู้ใหญ่ 15 ก.พ. 2555 15 ก.พ. 2562 3,000.00
หน้า: [1] 2  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48