เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
 
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 20 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
11 33 เครื่องช่วยหายใจผู้ใหญ่ 15 ก.พ. 2555 15 ก.พ. 2562 3,000.00
12 34 เครื่องช่วยหายใจผู้ใหญ่ 15 ก.พ. 2555 15 ก.พ. 2562 3,000.00
13 35 เครื่องช่วยหายใจผู้ใหญ่ 15 ก.พ. 2555 15 ก.พ. 2562 3,000.00
14 36 เครื่องช่วยหายใจผู้ใหญ่ 15 ก.พ. 2555 15 ก.พ. 2562 3,000.00
15 6530-001-0003/1-3/58 ตัวที่3 เตียงผู้ป่วยแบบ 2 ไก 31 ส.ค. 2558 31 ส.ค. 2565 12,000.00
16 6530-001-0003/1-3/58 ตัวที่ 3 เตียงผู้ป่วยแบบ 2 ไก 31 ส.ค. 2558 31 ส.ค. 2565 12,000.00
17 6530-001-0002/1-4/58 ตัวที่ 4 เตียงผู้ป่วยแบบ 2 ไก 31 ส.ค. 2558 31 ส.ค. 2565 12,000.00
18 6530-001-0003/5-6/58 ตัวที่ 5 เตียงผู้ป่วยแบบ 2 ไก 31 ส.ค. 2558 31 ส.ค. 2565 12,000.00
19 6530-001-0003/1-6/58 ตัวที่ 6 เตียงผู้ป่วยแบบ 2 ไก 31 ส.ค. 2558 31 ส.ค. 2565 12,000.00
20 3920-225-0006/1/59 รถเข็นฉุกเฉินช่วยชีวิต 4 ลิ้นชัก 4 ก.ค. 2559 4 ก.ค. 2566 18,500.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า 1 [2]
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48