เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ปฎิทินการขอใช้รถยนต์ » ข้อมูลการขออนุมัติรถยนต์แสดงรายปีงบประมาณ
‹ ย้อนกลับ
 
ปีงบประมาณ วันที่ 23 มิ.ย. 2567 จำนวนข้อมูลทั้งหมด / ปี
0   39
2   1
25   2
2553   3
2554   4
2556   1093
2557   725
2558   1963
2559   117
2560   326
2561   474
2562   600
2563   516
2564   279
2565   470
2566   527
2567   510
25589   1
ทั้งหมด 18 ปี

Chart.

 
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48