เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
 
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 16 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
11 6650-007-0085/11-50/58 เครื่องที่ 4 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน 28 ม.ค. 2558 28 ม.ค. 2558 19,249.30
12 6650-007-0085/1-50/58 เครื่องที่ 5 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน 28 ม.ค. 2558 28 ม.ค. 2558 19,249.30
13 6650-007-0085/1-50/58 เครื่องที่ 6 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน 28 ม.ค. 2558 28 ม.ค. 2558 19,249.30
14 6650-007-0085/1-50/58 ตัวที่ 31 เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน(All in One)PC Lenovo Centre C360 28 ม.ค. 2558 28 ม.ค. 2558 19,249.30
15 5835-001-0003/7-10/60(7-10) 1ชุด ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย 7.Power mixer420w 1เครื่อง 8-9ไมโครโฟรไร้สายพร้อมอุปกรณ์ส่ง 2ชุด 10.ลำโพง3คู่ 25 ม.ค. 2560 25 ม.ค. 2560 54,612.80
16 5835-014-0005/1-4/59 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 28 มี.ค. 2559 28 มี.ค. 2559 113,313.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า 1 [2]
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48