เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
 
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 16 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
1 5965-001-0002/1-4/59 ชุดที่1 ไมโครโฟนแบบไร้สายคู่ Shure SVX288/PG28(ชุดละ2อัน) 21 ก.ค. 2559 21 ก.ค. 2559 17,066.50
2 5965-001-0003/1-10/59อันที่1 ไมโครโฟนแบบมีสาย Shure PGA-58LC 21 ก.ค. 2559 21 ก.ค. 2559 2,300.50
3 5965-001-0003/1-10/59อันที่2 ไมโครโฟนแบบมีสาย Shure PGA-58LC 21 ก.ค. 2559 21 ก.ค. 2559 2,300.50
4 5965-001-0003/1-10/59อันที่3 ไมโครโฟนแบบมีสาย Shure PGA-58LC 21 ก.ค. 2559 21 ก.ค. 2559 2,300.50
5 7110-001-0004/1-4/60 หลังที่2 ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์งานโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งจอโทรทัศน์ 25 ม.ค. 2560 25 ม.ค. 2560 15,782.50
6 5835-001-0003/7-10/60(7-10) 1ชุด ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย 7.Power mixer420w 1เครื่อง 8-9ไมโครโฟรไร้สายพร้อมอุปกรณ์ส่ง 2ชุด 10.ลำโพง3คู่ 25 ม.ค. 2560 25 ม.ค. 2560 54,612.80
7 7730-003-0010/1-4/59เครื่องที่3 เครื่องรับโทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว Digital Full HD Pro Vision 28 ก.ค. 2559 28 ก.ค. 2559 12,840.00
8 6650-007-0085/1-50/58 ตัวที่ 31 เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน(All in One)PC Lenovo Centre C360 28 ม.ค. 2558 28 ม.ค. 2558 19,249.30
9 6650-007-0085/1-50 เครื่องที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน 28 ม.ค. 2558 28 ม.ค. 2558 19,249.30
10 6650-007-0085-1-50/58 เครื่องที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน 28 ม.ค. 2558 28 ม.ค. 2558 19,249.30
หน้า: [1] 2  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48