เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
 
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 23 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
21 5965-001-0002/1-4/59 ชุดที่4 ไมโครโฟนแบบไร้สายคู่ Shure SVX288/PG28(ชุดละ2อัน) 21 ก.ค. 2559 21 ก.ค. 2564 17,066.50
22 5835-001-0003/1-3/60(1-3) 1ชุด ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย 1.Power mixer420w 1เครื่อง 2-3ไมโครโฟรไร้สายพร้อมอุปกรณ์ส่ง 2ชุด 25 ม.ค. 2560 25 ม.ค. 2565 34,710.80
23 5835-001-0003/11-16/60(11-17) 1ชุด ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย 11.Power amp400w 1เครื่อง ราคา10,464.60 12.Mixer10ช่อง 1เครื่อง ราคา42,586 13-15ไมโครโฟรตั้งโต๊ะ 16.ลำโพง2คู่ 17.ตู้ใส่อุปกรณ์ขนาด 4U 1ตัว ราคา13,963.80 บาท 25 ม.ค. 2560 25 ม.ค. 2565 148,163.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า 1 2 [3]
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48