เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
 
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 33 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
1 6650-007-0089/1/59 (1-5) 1 ชุด หุ่นจำลองคลอดด้วยไฟฟ้า1ตัว ประกอบด้วย หุ่นจำลองทารกเด็กแรกเกิด 1ตัว , หุ่นจำลองทาเรกด็กสำหรับCPR1ตัว , จอภาพสี LCD 1 จอ , คอมพิวเตอร์ Notebook 1 เครื่อง 5 ก.ย. 2556 5 ก.ย. 2556 1,100,000.00
2 4110-007-0005/1-4/58(1-4) ตัวที่1 ตู้น้ำเย็นสแตนเลส 3 หัวก็อกพร้อมกรอง 5 ขั้นตอน UF 25 ส.ค. 2558 25 ส.ค. 2558 24,931.00
3 7110-016-0010/1-6/58(1-6) ตัวที่ 1 ชั้นหนังสือแบบ 2 ด้าน ช่วง(รุ่น BM-W-22) วางได้ 6 ระดับชั้น ฝาข้างไม้ปิดไม้ด้านข้างพร้อมลวดกั้นหนังสือชั้นละ 1 เส้น 28 ก.ค. 2558 28 ก.ค. 2558 16,585.00
4 7110-016-0010/2-6/58(1-6) ตัวที่ 2 ชั้นหนังสือ แบบ 2 ด้าน ช่วง(รุ่น BM-W-22)วางได้ 6 ระดับชั้น ฝาข้างไม้ปิดไม้ด้านช้างพร้อมลวดกั้นหนังสือชั้นละ 1 เส้น 28 ก.ค. 2558 28 ก.ค. 2558 16,585.00
5 7110-016-0010/3-4/58(1-6) ตัวที่3 ชั้นหนังสือแบบ 2 ด้าน ช่วง (รุ่น BM-W-22) วางได้ 6 ระดับชั้น ฝาข้างไม้ปิดไม้ด้านข้างพร้อมลวดกั้นหนังสือชั้นละ 1 เส้รน 28 ก.ค. 2558 28 ก.ค. 2558 16,585.00
6 7110-016-0010/1-6/58(1-6) ชั้นหนังสือแบบ 2 ด้าน ช่วง(รุ่น BM-W-22) วางได้ 6 ระดับชั้น ฝาข้างไม้ปิดไม้ด้านข้างพร้อมลวดกั้นหนังสือชั้นละ 1 เส้น 28 ก.ค. 2558 28 ก.ค. 2558 16,585.00
7 6530-001-0003/1-6/58 เตียงผู้ป่วยแบบ 2 ไก 31 ส.ค. 2558 31 ส.ค. 2558 12,000.00
8 6530-001-0003/2-6/58 เตียงผู้ป่วยแบบ 2 ไก 31 ส.ค. 2558 31 ส.ค. 2558 12,000.00
9 6116-001-0001/1-6/59 ชุดที่1 กลองแท๊กพร้อมขาแขวน 26 ก.ค. 2559 26 ก.ค. 2559 6,450.00
10 7110-007-0027/1-10/59 ตัวที่1 โต๊ะญี่ปุ่น 18 ธ.ค. 2558 18 ธ.ค. 2558 4,000.00
หน้า: [1] 2 3 4  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48