เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
 
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 33 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
1 6515-069-0002/1-16/60 เครื่องที่1 เครื่องวัดความดันปรอทชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อMAC(JAPAN) 18 ม.ค. 2560 18 ม.ค. 2560 3,625.00
2 6515-069-0002/1-16/60 เครื่องที่2 เครื่องวัดความดันปรอทชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อMAC(JAPAN) 18 ม.ค. 2560 18 ม.ค. 2560 3,625.00
3 6515-069-0002/1-16/60 เครื่องที่3 เครื่องวัดความดันปรอทชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อMAC(JAPAN) 18 ม.ค. 2560 18 ม.ค. 2560 3,625.00
4 6515-069-0002/1-16/60 เครื่องที่4 เครื่องวัดความดันปรอทชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อMAC(JAPAN) 18 ม.ค. 2560 18 ม.ค. 2560 3,625.00
5 6515-069-0002/1-16/60 เครื่องที่5 เครื่องวัดความดันปรอทชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อMAC(JAPAN) 18 ม.ค. 2560 18 ม.ค. 2560 3,625.00
6 6515-069-0002/1-16/60 เครื่องที่6 เครื่องวัดความดันปรอทชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อMAC(JAPAN) 18 ม.ค. 2560 18 ม.ค. 2560 3,625.00
7 6515-069-0002/1-16/60 เครื่องที่7 เครื่องวัดความดันปรอทชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อMAC(JAPAN) 18 ม.ค. 2560 18 ม.ค. 2560 3,625.00
8 6515-069-0002/1-16/60 เครื่องที่8 เครื่องวัดความดันปรอทชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อMAC(JAPAN) 18 ม.ค. 2560 18 ม.ค. 2560 3,625.00
9 6515-069-0002/1-16/60 เครื่องที่9 เครื่องวัดความดันปรอทชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อMAC(JAPAN) 18 ม.ค. 2560 18 ม.ค. 2560 3,625.00
10 6515-069-0002/1-16/60 เครื่องที่10 เครื่องวัดความดันปรอทชนิดตั้งโต๊ะ ยี่ห้อMAC(JAPAN) 18 ม.ค. 2560 18 ม.ค. 2560 3,625.00
หน้า: [1] 2 3 4  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48