เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
 
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 33 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
1 6650-007-0089/1/59 (1-5) 1 ชุด หุ่นจำลองคลอดด้วยไฟฟ้า1ตัว ประกอบด้วย หุ่นจำลองทารกเด็กแรกเกิด 1ตัว , หุ่นจำลองทาเรกด็กสำหรับCPR1ตัว , จอภาพสี LCD 1 จอ , คอมพิวเตอร์ Notebook 1 เครื่อง 5 ก.ย. 2556 5 ก.ย. 2556 1,100,000.00
2 7110-007-0027/1-10/59 ตัวที่1 โต๊ะญี่ปุ่น 18 ธ.ค. 2558 18 ธ.ค. 2558 4,000.00
3 7110-007-0027/1-10/59 ตัวที่2 โต๊ะญี่ปุ่น 18 ธ.ค. 2558 18 ธ.ค. 2558 4,000.00
4 7110-007-0027/1-10/59 ตัวที่3 โต๊ะญี่ปุ่น 18 ธ.ค. 2558 18 ธ.ค. 2558 4,000.00
5 7110-007-0027/1-10/59 ตัวที่4 โต๊ะญี่ปุ่น 18 ธ.ค. 2558 18 ธ.ค. 2558 4,000.00
6 7110-007-0027/1-10/59 ตัวที่5 โต๊ะญี่ปุ่น 18 ธ.ค. 2558 18 ธ.ค. 2558 4,000.00
7 7110-007-0027/1-10/59 ตัวที่6 โต๊ะญี่ปุ่น 18 ธ.ค. 2558 18 ธ.ค. 2558 4,000.00
8 7110-007-0027/1-10/59 ตัวที่7 โต๊ะญี่ปุ่น 18 ธ.ค. 2558 18 ธ.ค. 2558 4,000.00
9 7110-007-0027/1-10/59 ตัวที่8 โต๊ะญี่ปุ่น 18 ธ.ค. 2558 18 ธ.ค. 2558 4,000.00
10 7110-007-0027/1-10/59 ตัวที่10 โต๊ะญี่ปุ่น 18 ธ.ค. 2558 18 ธ.ค. 2558 4,000.00
หน้า: [1] 2 3 4  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48