เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
 
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 53 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
1 7440-018-0001/1-2/50 เครื่องพิมพ์ 27 ก.ค. 2550 27 ก.ค. 2553 11,780.00
2 7440-001-0006/1-40/50 คอมพิวเตอร์ PC 28 ส.ค. 2550 28 ส.ค. 2553 0.00
3 6650-007-0085/1-50/58 ตัวที่ 33 เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน(All in One)PC Lenovo Centre C360 28 ม.ค. 2558 28 ม.ค. 2561 19,249.30
4 6115-002-0001/1-50/58 เครื่องที่ 1 เครื่องสำรองไฟ SYNDOME icon800 28 ม.ค. 2558 28 ม.ค. 2561 1,498.00
5 6115-002-0001/1-50/58 เครื่องที่ 4 เครื่องสำรองไฟ SYNDOME icon800 28 ม.ค. 2558 28 ม.ค. 2561 1,498.00
6 6115-002-0001/1-50/58 เครื่องที่ 5 เครื่องสำรองไฟ SYNDOME icon800 28 ม.ค. 2558 28 ม.ค. 2561 1,498.00
7 6115-002-0001/1-50/58 เครื่องที่ 6 เครื่องสำรองไฟ SYNDOME icon800 28 ม.ค. 2558 28 ม.ค. 2561 1,498.00
8 6115-002-0001/1-50/58 เครื่องที่ 7 เครื่องสำรองไฟ SYNDOME icon800 28 ม.ค. 2558 28 ม.ค. 2561 1,498.00
9 6115-002-0001/1-50/58 เครื่องที่ 8 เครื่องสำรองไฟ SYNDOME icon800 28 ม.ค. 2558 28 ม.ค. 2561 1,498.00
10 6115-002-0001/1-50/58 เครื่องที่ 9 เครื่องสำรองไฟ SYNDOME icon800 28 ม.ค. 2558 28 ม.ค. 2561 1,498.00
หน้า: [1] 2 3 4 5 6  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48