เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
 
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 870 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
1 82 รถยนต์โดยสาร 0 0 0 3 1,138,000.00
2   0 0 0 3 0.00
3 7125-001-0007/1/55 ตัวที่2 ชั้นเหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 0 0 0 3 0.00
4 7110-001-0004/1-4/49 ตู้บานเลื่อนกระจก 15 ม.ค. 2549 15 ม.ค. 2552 14,000.00
5 7110-001-0007/1-3/49 ตู้บานเลื่อนทึบ 15 ม.ค. 2549 15 ม.ค. 2552 11,700.00
6 7125-001-0012/1/49 ตู้เอนกประสงค์ 2บานประตูสีโอ๊ค 1 ธ.ค. 2549 1 ธ.ค. 2552 1,400.00
7 7330-016-0003/1/49 อ่างล้างภาชนะ 1 ธ.ค. 2549 1 ธ.ค. 2552 700.00
8 7110-016-0014/1/49 ชั้นเข้ามุม 1 ธ.ค. 2549 1 ธ.ค. 2552 1,200.00
9 7110-015-003/1/50/ ชุดรับแขก ไม้ 7 ม.ค. 2550 7 ม.ค. 2553 6,000.00
10 7110-001-0007/1/49 ตู้บานเลื่อนทึบ 15 ม.ค. 2550 15 ม.ค. 2553 2,800.00
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48