เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 289 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
1 7450-008-0001/1-3/59ชุดที่1 เมก้าโฟน (โทรโข่ง) 9 ต.ค. 255 9 ต.ค. 258 1,600.00
2 6650-007-0085/1-50/58(25) เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน(All in one )PC Lenovo Idea Centre C360 28 ม.ค. 2525 28 ม.ค. 2528 19,249.30
3 7440-011-0001/1/49 คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 26 ต.ค. 2549 26 ต.ค. 2552 127,900.00
4 7440-020-0001/1/49 เครื่องสำรองไฟฟ้า 26 ต.ค. 2549 26 ต.ค. 2552 7,950.00
5 5835-001-0001/1/49 เครื่องเสียงเคลื่อนที่ 29 ธ.ค. 2549 29 ธ.ค. 2554 70,000.00
6 6710-004-0001/1/49 กล้องถ่ายภาพ DVD 29 ธ.ค. 2549 29 ธ.ค. 2554 39,990.00
7 7440-001-006/1/50 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 15 ก.พ. 2550 15 ก.พ. 2553 36,500.00
8 7440-001-0006/4/50 เครื่องคอมพิวเตอร์ DGET 14 ส.ค. 2550 14 ส.ค. 2553 25,000.00
9 7440-014-0001/1-2/50 คอมพิวเตอร์ Notebook 28 ส.ค. 2550 28 ส.ค. 2553 0.00
10 1/54 ชุด กล้องวงจรปิด อุปกรณ์ IP rihv พร้อม Software License 8 มิ.ย. 2554 8 มิ.ย. 2559 92,000.00
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48