เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 154 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
1 6650-002-0001/2/13-15/29 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา ยี่ห้อ Bausch bmb 0 0 0 3 28,000.00
2 6530-001-0003/1/25 เตียงเฟาว์เลอร์ ไขปรับระดับได้ ด้านหัวเตียงและปลาย 10 ก.พ. 2525 10 ก.พ. 2528 1,920.00
3 6530-001-0003/1/25/ เตียงเฟาว์เลอร์ ไขปรับระดับได้ ด้านหัวเตียงและปลาย 10 ก.พ. 2525 10 ก.พ. 2528 1,920.00
4 6530-004-0004/1/50 เตียงคลอดพร้อมที่นอน 13 ธ.ค. 2550 13 ธ.ค. 2553 36,000.00
5 1/54 หุ่นจำลองการฝึกปฎิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน 18 มี.ค. 2554 18 มี.ค. 2557 124,500.00
6 2/54 หุ่นจำลองการฝึกปฎิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน 18 มี.ค. 2554 18 มี.ค. 2557 124,500.00
7 3/54 หุ่นจำลองแขนฝึกให้สารน้ำและเจาะเลือดดำ 18 มี.ค. 2554 18 มี.ค. 2557 88,500.00
8 4/54 หุ่นจำลองแขนฝึกให้สารน้ำและเจาะเลือดดำ 18 มี.ค. 2554 18 มี.ค. 2557 88,500.00
9 5/54 หุ่นจำลองการตรวจร่างกาย 18 มี.ค. 2554 18 มี.ค. 2557 66,500.00
10 6/54 หุ่นจำลองการตรวจร่างกาย 18 มี.ค. 2554 18 มี.ค. 2557 66,500.00
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48