เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 1358 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
1 82 รถยนต์โดยสาร 0 0 0 3 1,138,000.00
2   0 0 0 3 0.00
3 7125-001-0007/1/55 ตัวที่2 ชั้นเหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 0 0 0 3 0.00
4 5965-001-0001/1-4/25 Densei ชนิดมือ 24 ก.พ. 2525 24 ก.พ. 2536 1,800.00
5 5965-002-0002/1-6 ชนิดกรวยกระดาษพร้อมตู้ขนาดสูง 1 เมตร มี 5 ลำโพง 24 ก.พ. 2525 24 ก.พ. 2530 1,120.00
6 6370-007-0001/1-2 ยี่ห้อ ELMO HP3300 24 ก.พ. 2525 24 ก.พ. 2525 11,800.00
7 6530-031-0004/1-5/25 ตู้ข้างเตียงขนาด 0.45 x 0.45 x 0.40 เมตร 24 ก.พ. 2525 24 ก.พ. 2525 4,000.00
8 7110-019-0001/40 ทำด้วยไม้ 2 บานประตู มีโต๊ะเครื่องแป้งติดกับตู้ 24 ก.พ. 2525 24 ก.พ. 2525 8,000.00
9 7110-001-0001/11 ตู้ไม้แบบกระจกเลื่อน 2 ตอน ตอนล่างบานทึบ 24 ก.พ. 2525 24 ก.พ. 2525 53,900.00
10 7110-016-0001/4 แบบโครงเหล็กเชื่อมติดกัน 3 ชั้นพื้นไม้ 24 ก.พ. 2525 24 ก.พ. 2525 7,040.00
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48