เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลมูลครุภัณฑ์  
‹ ย้อนกลับ
 
 
ครุภัณฑ์            วัสดุ/อะไหล่
รหัสครุภัณฑ์วิทยาลัย
เลขที่หรือรหัสครุภัณฑ์
(ตามทะเบียนคุมทรัพสิน)
7110-002-0001/1/55
รายการหรือชื่อครุภัณฑ์ ตู้เหล็ก
รุ่น/แบบ เก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก
ประเภทครุภัณฑ์
แหล่งเงิน
วิธีการที่ได้มา
วันที่จัดซื้อ 19 พ.ย. 2555
วันที่หมดอายุการใช้งาน 19 พ.ย. 2558
ราคาที่จัดซื้อ/หน่วย 2,600.00 บาท
จำแนกเป็นครุภัณฑ์ มูลค่าต่ำกว่า 5000
หน่วยงาน /ฝ่าย
ใช้ประจำที่/สถานที่จัดเก็บ
ลักษณะคุณสมบัติของครุภัณฑ์
เลขที่เอกสารที่ได้มา
หลักฐานการจ่ายเงิน
รายการที่เปลี่ยนแปลง
เลขที่เอกสารที่เปลี่ยนแปลง
ชื่อผู้ขาย / บริจาค
ที่อยู่ผู้ขาย
โทรศัพท์
   
 
   


   

Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48