เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลมูลครุภัณฑ์  
‹ ย้อนกลับ
 
 
ครุภัณฑ์            วัสดุ/อะไหล่
รหัสครุภัณฑ์วิทยาลัย
เลขที่หรือรหัสครุภัณฑ์
(ตามทะเบียนคุมทรัพสิน)
80
รายการหรือชื่อครุภัณฑ์ โทรศัพท์
รุ่น/แบบ
ประเภทครุภัณฑ์
แหล่งเงิน
วิธีการที่ได้มา
วันที่จัดซื้อ 2 พ.ย. 2554
วันที่หมดอายุการใช้งาน 2 พ.ย. 2557
ราคาที่จัดซื้อ/หน่วย 590.00 บาท
จำแนกเป็นครุภัณฑ์ มูลค่าต่ำกว่า 5000
หน่วยงาน /ฝ่าย
ใช้ประจำที่/สถานที่จัดเก็บ
ลักษณะคุณสมบัติของครุภัณฑ์
เลขที่เอกสารที่ได้มา
หลักฐานการจ่ายเงิน
รายการที่เปลี่ยนแปลง
เลขที่เอกสารที่เปลี่ยนแปลง
ชื่อผู้ขาย / บริจาค
ที่อยู่ผู้ขาย 138/85 หมู่ที่ 7 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
โทรศัพท์ 036268868
   
 
   


   

Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48