ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 4 มีนาคม 2567 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 5 มีนาคม 2567 10 มีนาคม 2567
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 11 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 23 มีนาคม 2567 24 มีนาคม 2567
ช่วงสอบกลางภาค 1 เมษายน 2567 28 เมษายน 2567
ช่วงสอบปลายภาค 29 เมษายน 2567 12 พฤษภาคม 2567
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 29 เมษายน 2567 15 มิถุนายน 2567
วันปิดภาคการศึกษา 16 มิถุนายน 2567 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0576 seconds 6.39MB |