ระบบสารสนเทศ
64M
จัดตารางสอน
ปีการศึกษา/ภาคการศึกษา / *
หลักสูตร *
ชั้นปี *    รายวิชา   *    กลุ่ม   *
  อาคาร : ห้อง   สถานที่ฝึกงาน     *
สัปดาห์ที่ จำนวน  สัปดาห์
วัน  จันทร์    อังคาร    พุธ    พฤหัสบดี    ศุกร์    เสาร์    อาทิตย์   * *
เวลาเรียน    -  * ชื่ออาจารย์ผู้สอน     *
ประเภทการสอน  * วิธีการสอน    
บท/เรื่อง/หัวข้อสอน        คุณไม่มีสิทธิ์ในการจัดการตารางสอน

ตารางสอน

ปีการศึกษา  
ดูตาม>>    หลักสูตร |  ห้อง |  สถานที่ฝึกงาน |  อาจารย์ผู้สอน |  รายวิชา
หลักสูตร    ชั้นปี    
ห้อง    
สถานที่ฝึกงานหลัก     * สถานที่ฝึกงานย่อย     
อาจารย์ผู้สอน   
รายวิชา      กลุ่ม     
หมายเหตุ : สีเทา = ห้อง วัน เวลาเรียน ไม่ซ้ำกัน, สีชมพู = ห้อง วัน เวลาเรียน ซ้ำกัน, สีเขียว = วันที่ไม่ให้จัดการเรียนการสอน
 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0705 seconds 7.08MB |