เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
 
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 23 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
1 5835-001-0001/1/49 เครื่องเสียงเคลื่อนที่ 29 ธ.ค. 2549 29 ธ.ค. 2554 70,000.00
2 21 จอรับภาพ 10 ก.พ. 2555 10 ก.พ. 2560 9,500.00
3 22 จอรับภาพ 10 ก.พ. 2555 10 ก.พ. 2560 9,500.00
4 23 จอรับภาพ 10 ก.พ. 2555 10 ก.พ. 2560 9,500.00
5 24 เครื่องขยายเสียง 10 ก.พ. 2555 10 ก.พ. 2560 6,900.00
6 25 เครื่องขยายเสียง 10 ก.พ. 2555 10 ก.พ. 2560 6,900.00
7 26 เครื่องขยายเสียง 10 ก.พ. 2555 10 ก.พ. 2560 6,900.00
8 27 เครื่องขยายเสียง 10 ก.พ. 2555 10 ก.พ. 2560 6,900.00
9 5835-001-0.001/1/58 ชุดเครื่องเสียง 11 มิ.ย. 2558 11 มิ.ย. 2563 28,600.00
10 5835-001-0001/2/58(1-12) ชุดเครื่องเสียง 21 ก.ค. 2558 21 ก.ค. 2563 21,500.00
หน้า: [1] 2 3  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48