เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
 
‹ ย้อนกลับ
 
ค้นหา
ทั้งหมด: 9 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา (บาท)
1 7450-008-0001/1-3/59ชุดที่1 เมก้าโฟน (โทรโข่ง) 9 ต.ค. 255 9 ต.ค. 258 1,600.00
2 7440-001-0006/4/50 เครื่องคอมพิวเตอร์ DGET 14 ส.ค. 2550 14 ส.ค. 2553 25,000.00
3 397 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ก.ค. 2554 4 ก.ค. 2557 4,800.00
4 102 ตู้เก็บหุ่น 8 ก.ค. 2554 8 ก.ค. 2557 0.00
5 6710-004-0004/1/55 กล้อง VDO ถ่ายรูป 22 ม.ค. 2556 22 ม.ค. 2559 9,350.00
6 7440-020-0001/1-2/59 เครื่องที่2 เครื่อสำรองไฟสำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 19 ส.ค. 2559 19 ส.ค. 2562 36,500.00
7 7110-001-0004/1-4/60 หลังที่1 ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์งานโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งจอโทรทัศน์ 25 ม.ค. 2560 25 ม.ค. 2563 15,782.50
8 7110-001-0004/1-4/60 หลังที่3 ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์งานโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งจอโทรทัศน์ 25 ม.ค. 2560 25 ม.ค. 2563 15,782.50
9 7110-001-0004/1-4/60 หลังที่4 ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์งานโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งจอโทรทัศน์ 25 ม.ค. 2560 25 ม.ค. 2563 15,782.50
หน้า: [1]
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48